Privacyreglement

Privacyreglement Lisette Jilissen, psychotherapie voor kind & jeugd

Lisette Jilissen – Psychotherapie voor kind en jeugd, KvK nummer: 67931812 , gevestigd aan de Broekstraat 3, 5441 XH Oeffelt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lisette Jilissen, psychotherapie voor kind & jeugd is een eenmanszaak. De therapeut is Lisette Jilissen-van Haren.

Contactgegevens

Praktijkadres: Broekstraat 3, 5441 XH Oeffelt
Postadres: Broekstraat 3, 5441 XH Oeffelt
W www.lisettejilissen.nl
E lisette@lisettejilissen.nl
T +31 (0)6 14 02 48 10

Waarom een privacyreglement

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de Vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze (VBAG)en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op de werkzaamheden binnen de praktijk van Lisette Jilissen. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor Lisette Jilissen persoonsgegevens vastlegt. Het waarborgen van de privacy van cliënten en cursisten is uiterst belangrijk. In dit privacyreglement leest u welke informatie Lisette Jilissen verzamelt en hoe deze informatie gebruik wordt.

Dossier

Voor een goede begeleiding van uw kind is het noodzakelijk dat ik, als uw begeleidende therapeut, een dossier aanleg. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheid van uw kind en gegevens over eventueel uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. 

Lisette Jilissen spant zich in uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van uw kind. Ik heb wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

Als ik om andere redenen gebruik wil maken van de gegevens van uw kind, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Uw privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kan declareren:

  1. De naam en adresgegevens van uw kind
  2. De geboortedatum van uw kind
  3. De datum van de begeleiding
  4. Een korte beschrijving van de begeleiding, zoals ‘natuurgeneeskundig consult’ of ‘integratieve begeleiding’.
  5. De kosten van het consult.